• Γερμανική Πρεσβεία Αθήνας:www.athen.diplo.de
 • Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης: www.thessaloniki.diplo.de
 • Προτεσταντική Εκκλησία Γερμανικής Γλώσσας στην Αθήνα: www.ekathen.de
 • Προτεσταντική Εκκλησία Γερμανικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη: www.evkithes.de
 • Γερμανόφωνη Καθολική Κοινότητα Αγίου Μιχαήλ στην Αθήνα: www.dkgathen.net
 • Εφημερίδα Griechenland-Zeitung www.griechenland.net
 • Γερμανική Σχολή Αθηνών www.dsathen.gr
 • Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης www.dst.gr
 • Ινστιτούτο Goethe σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη www.goethe.de
 • Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα)www.mfa.gr
 • Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αθήνα) www.minedu.gov.gr
 • Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αθήνα) www.culture.gov.gr
 • ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής www.eliamep.gr