Επικοινωνία

Διεύθυνση
Ελληνογερμανικός Σύλλογος Φιλαδέλφεια
Μονεμβασίας και Κριεζή 62-64
GR-151 25 Μαρούσι

Πληροφορίες
Τηλέφωνο +30 210 6848009
E-Mail: info@philadelphia1837.gr
Internet: www.philadelphia1837.gr

Ώρες γραφείου γραμματείας
Κα. Angela Schober

Πρόσβαση

 • Με το μετρό (Γραμμή 1) έως τη στάση «Μαρούσι», αλλαγή στο λεωφορεία Γραμμή 40 (λειτουργεί μέχρι τις 7:00 μ.μ.) και έξοδος στη στάση «Μονεμβασίας» .
 • Στη στάση μετρό «Κατεχάκη» (Γραμμή 3) αλλαγή στο λεωφορείο γραμμή 402 και έξοδος στη στάση «5η Πολύδροσσου».

Σύνδεσμοι για Θεσμικά Όργανα στην Ελλάδα

 • Γερμανική Πρεσβεία Αθήνας: www.athen.diplo.de
 • Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης: www.thessaloniki.diplo.de
 • Προτεσταντική Εκκλησία Γερμανικής Γλώσσας στην Αθήνα: www.ekathen.de
 • Προτεσταντική Εκκλησία Γερμανικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη: www.evkithes.de
 • Γερμανόφωνη Καθολική Κοινότητα Αγίου Μιχαήλ στην Αθήνα: www.dkgathen.net
 • Εφημερίδα Griechenland-Zeitung: www.griechenland.net
 • Γερμανική Σχολή Αθηνών: www.dsathen.gr
 • Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης: www.dst.gr
 • Ινστιτούτο Goethe σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: www.goethe.de
 • Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα): www.mfa.gr
 • Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αθήνα): www.minedu.gov.gr
 • Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αθήνα): www.culture.gov.gr
 • ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής: www.eliamep.gr

Σύνδεσμοι για Θεσμικά Όργανα στη Γερμανία

 • Ένωση Γερμανο-Ελληνικών Εταιριών VDGG (Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften): www.vdgg.de
 • Diablog – Γερμανο-Ελληνικές Συναντήσεις: www.diablog.eu
 • Κέντρο Σύγχρονης Ελλάδας στο FU-Βερολίνο: www.cemog.fu-berlin.de
 • Online-Βιβλιοθήκη του εκδοτικού οίκου Romiosini (Βερολίνο): www.cemog.fu-berlin.de/edition-romiosini/
 • Γερμανο-Ελληνικό περιοδικό EXANTAS (Βερολίνο): www.exantas.de