Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Σύμφωνα με το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της ένωσης αποτελείται από οκτώ άτομα που εκλέγονται για τέσσερα χρόνια κάθε φορά από τη γενική συνέλευση και τα οποία διευθύνουν την ένωση σε εθελοντική βάση. Εκτός από μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, όλοι τους φέρνουν μεγάλο πάθος και αφοσίωση στην προώθηση των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Βασικά καθήκοντα είναι η διοίκηση του συλλόγου και του κτιρίου, η επίτευξη ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και η διοργάνωση εκδηλώσεων.

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο έχει την εξής σύνθεση:

Dr. Valentin Schneider (Πρόεδρος) vschneider@philadelphia1837.gr
Πάνος Καμπόλης (Αναπληρωτής Πρόεδρος) pkabolis@philadelphia1837.gr
Joachim Köchling (Ταμίας) jkoechling@philadelphia1837.gr
Gesine Kötzing (Γραμματέας) gkoetzing@philadelphia1837.gr
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (μέλος) σε εξέλιξη
Dr. Elisabeth Heidenreich (μέλος) eheidenreich@philadelphia1837.gr
Edith Liakopoulos-Buchholz (μέλος) ebuchholz@philadelphia1837.gr
Δρ. Θεanνώ Τράκα (μέλος) σε εξέλιξη