• Ένωση Γερμανο-Ελληνικών Εταιριών VDGG (Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften): www.vdgg.de
  • Diablog – Γερμανο-Ελληνικές Συναντήσειςwww.diablog.eu
  • Κέντρο Σύγχρονης Ελλάδας στο FU-Βερολίνοwww.cemog.fu-berlin.de
  • Online-Βιβλιοθήκη του εκδοτικού οίκου Romiosini (Βερολίνο)www.cemog.fu-berlin.de/edition-romiosini/
  • Γερμανο-Ελληνικό περιοδικό EXANTAS (Βερολίνο)www.exantas.de